Felmérés és nyilvántartás

Az MTSZ fennállása óta foglalkozik a turistaút-hálózat kialakításával és a hozzá kapcsolódó karbantartói feladatokkal, továbbá komoly munkát fektet a hiányzó jogszabályi környezet megteremtésére, valamint az országos nyilvántartás kialakítására.

Turistautak felmérése

Munkatársaink a jelzett turistautak mentén nagy pontosságú GPS készülékkel (Spectra Precision SP60 GNSS vevővel, ProMark 120, SOUTH S720-, valamint Handheld Nautiz X8 kézi adatgyűjtő készülékkel) rögzítik az út nyomvonalát, a turistajelzéseket és azok állapotát, az egyes terepi problémákat, az útjellemzőket, valamint az útvonalat meghatározó, a túrázók számára érdekes, fontos helyeket, tereptárgyakat (szaknyelven POI-kat). A felmért adatok összegyűjtésén és feldolgozásán kívül fotó is készül az utak állapotáról, követhetőségéről és más, a karbantartás, valamint a túrázók szempontjából hasznos tulajdonságairól.

A felmérés célja, hogy a beérkező és validált adatokból egy egységes, országos turistaút-nyilvántartás jöjjön létre. Az országos hálózat felmérése folyamatos: az elmúlt évek során elkészültünk az Északi-középhegység, a Pilis és a Visegrádi-hegység, a Vértes, a Gerecse, a Velencei-hegység, valamint a Mecsek és környéke és az Alpokalja turistaútjainak a felmérésével. 2023 és 2024 folyamán a Dunántúlon és az Alföldön folytatjuk a munkát.

Turistautak nyilvántartása és jogszabályi háttere

2020. január 1-től a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 12. § (7) bekezdése a Magyar Természetjáró Szövetséget jelöli ki az Erdőtörvény Evt. 93. § (6) bekezdése szerinti turistaút-nyilvántartás vezetésére.

Mivel a rendelet és a hozzá kapcsolódó törvény részletszabályokat nem tartalmaz, azaz nem tér ki arra, hogy milyen módon, milyen eszközökkel és hogyan kell végezni a feladatot*, ezért az MTSZ létrehozott egy olyan, térinformatikai alapú nyilvántartást, amely a saját, minőségbiztosított felmérési adataiból építkezik. Az adatbázis az egységes eszközökkel és módszertannal felmért turistautak és a környezetükben található infrastruktúra adatait tartalmazza rendszerezett formában.

A geodéziai eszközökkel végzett, de nem geodéziai pontossággal mért adatok hitelességét a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által kiállított megbízhatósági tanúsítvány támasztja alá. A turistautak nyomvonal-meghatározási technológiájára, az alkalmazott mérőeszközökre és mérési módszerekre nézve a Lechner Tudásközpont szakemberei a 2021-es év folyamán vizsgálatokat végeztek 9, egymástól eltérő szakaszon, eltérő domborzati viszonyok között. Ezt követően pedig a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 27. § (2) bekezdés t) pontja alapján szakértői véleményként megfelelőségi tanúsítványt állítottak ki szövetségünk részére. Ebben 3 méteres megbízhatóságot - 100%-os mintára vetítve +- 1,87 méteres, 90%-ra pedig ±1,5 méter pontosságú buffer zónát határoztak meg - igazoltak az MTSZ felméréséből származó nyilvántartásba vett turistautak tekintetében.

Ez alapján a bejövő adatok térinformatikai alapú nyilvántartásra alkalmasak és teljesen megfelelőek. A hazánk összes tájegységét lefedő nyilvántartás munkái folyamatosan zajlanak, az országos adatbázis várhatóan 2024-re készül el.

Az adatbázis az általános tájékozódáson kívül praktikus a túrák megtervezéséhez, az útvonalak hossz- és szintadatain kívül ugyanis információt ad az egyes útszakaszok típusáról és burkolatáról is. A turistaút-nyilvántartás biztosítja az alapot a jogszabályi környezet rendezése során zajló egyeztetésekhez, az utak rendszeres karbantartásának feladataihoz, a hálózaton történő változások követéséhez és kezeléséhez, valamint a mindenkori fejlesztések és beruházások tervezéséhez, támogatásához.

Elsőként az állami erdőgazdaságok, illetve nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken vezető utak nyilvántartásba vétele, szabályozása, valamint karbantartásának hosszú távon biztosított megoldása az MTSZ kitűzött célja.

A már nyilvántartásba vett turistautak állományát WMS-szolgáltatáson keresztül számos partnerünknek szolgáltatjuk, így a különböző területeken és rendszerekben dolgozó szakemberek számára is elérhetővé váltak, mint:

*Az R93. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A Magyar Természetjáró Szövetség vezeti az Evt. 93. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást.”