Szervezeti felépítés

A Magyar Természetjáró Szövetség a VÜH-9 (2016.05.21.) számú határozat szerint elfogadott Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működő civil szervezet. Felépítésünket és a főbb döntéshozó szervek közötti kapcsolatot a lenti ábra szemlélteti.

SZAKMAI BIZOTTSÁGOK ARANYJELVÉNYESTÚRAVEZETŐK KLUBJA VERSENYBIZOTTSÁG MINŐSÍTÉSI BIZOTTSÁG OKTATÁSI BIZOTTSÁG TURISTAÚT SZAKBIZOTTSÁG KÉKTÚRA BIZOTTSÁG SZÖVETSÉG ORSZÁGOS KÖZPONTJA KÉKTÚRA TÚRAMOZGALOM NÉPSZERŰSÍTÉS ÜZEMELTETÉSE SZAKMAI IGAZGATÓSÁG SZÖVETSÉGI FELADATOK TURISTAUTAK SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS () GYALOGOS TURISZTIKAIFEJLESZTÉSEKHEZ infrastruktúra (jelzésfestés, táblázás) Tagsági ügyek, támogatások Szakbizottságok koordinációja Nemzetközi kapcsolatok Felmérés, nyilvántartás Jogi szabályozás Karbantartás MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG MARKETING WEBSHOP WEBFEJLESZTÉS, GRAFIKA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS SALES TARTALOMGYÁRTÁS kektura.hu, turistamagazin.hu termeszetjaro.hu, mtsz.org GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG PÉNZÜGY ÜZEMELTETÉS EU-S PROJEKTEK IGAZGATÓ FEGYELMI BIZOTTSÁG(AD HOC) ELNÖKSÉG ELLENŐRZŐ TESTÜLET VÁLASZTMÁNY
SZÖVETSÉGORSZÁGOS KÖZPONTJA GAZDASÁGIIGAZGATÓSÁG PÉNZÜGY ÜZEMELTETÉS EUS-PROJEKTEK MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓSIGAZGATÓSÁG WEBSHOP WEBFEJLESZTÉS, GRAFIKA kektura.hu, turistamagazin.hu termeszetjaro.hu, mtsz.org RENDEZVÉNYSZERVEZÉS SALES MARKETING TARTALOMGYÁRTÁS KÉKTÚRA TÚRAMOZGALOMNÉPSZERŰSÍTÉS ÜZEMELTETÉSE SZAKMAI IGAZGATÓSÁG (SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS jelzésfestés, táblázás) SZÖVETSÉGI FELADATOK TURISTAUTAK Tagsági ügyek, támogatások Felmérés, nyilvántartás Jogi szabályozás Karbantartás Szakbizottságok koordinációja Nemzetközi kapcsolatok infrastruktúra) ( GYALOGOS TURISZTIKAIFEJLESZTÉSEKHEZ IGAZGATÓ SZAKMAI BIZOTTSÁGOK ARANYJELVÉNYESTÚRAVEZETŐK KLUBJA VERSENYBIZOTTSÁG MINŐSÍTÉSI BIZOTTSÁG OKTATÁSI BIZOTTSÁG TURISTAÚT SZAKBIZOTTSÁG KÉKTÚRA BIZOTTSÁG ELNÖKSÉG FEGYELMI BIZOTTSÁG (AD HOC) ELLENŐRZŐ TESTÜLET VÁLASZTMÁNY


A szövetség legfőbb szerve a Választmány. A Választmány két ülése között a szövetség működését a négy évre megválasztott kilenc tagú Elnökség irányítja. A szövetség vezető tisztségviselője az Elnök, valamint tisztségviselője az Elnökhelyettes, akik munkájukat társadalmi megbizatásban látják el. A szövetség felügyelő szerve a három tagú Ellenőrző Testület. Az Elnökség Szakmai Bizottságokat hozhat létre, ezek működésének szabályait az SZMSZ tartalmazza. A szervezet állandó működését a Szövetség Országos Központja biztosítja, melynek vezetője az Igazgató. Az igazgató a szövetség operatív irányításáért felelős, Elnökség által kinevezett, nem választott tisztségviselő.


Szervezeti egységek rövid ismertetői

Választmány

A Szövetség legfőbb szerve a Választmány, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Résztvevői a tagszervezetek küldöttei, az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Testület, a Fegyelmi Bizottság, a Szövetség Országos Központja és a bizottságok képviselői. A Választmány hatáskörébe tartozik többek közt az alapszabály, a tisztújítás, a költségvetési terv és a természetjárás hosszú távú fejlesztési koncepciója. A Válaszmányi ülés határozatai a Dokumentumtár menüpont alatt találhatóak.

Ellenőrző Testület

A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Testület. Az egy elnökből és két tagból álló testület tagjai megbízatásuk ideje alatt más tisztséget nem tölthetnek be a Szövetségben. A Testület tevékenységéért kizárólag a Választmánynak felelős. A Testület ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, ha a Szövetség munkája során szabálysértést, mulasztást tapasztal.

Elnökség

A Választmány két ülése között a Szövetséget a kilenc tagú (elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok) Elnökség irányítja. A tagokat a Választmány négy évre választja meg, munkájukat társadalmi megbízatásban végzik. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente négy ülést tart. Az Elnökség gyakorolja a tulajdonosi jogokat, képviseli a Szövetséget, végrehajtja a Választmány határozatait és felel a gazdálkodási rend betartásáért. Az Elnökségi határozatok a Dokumentumtár menüpont alatt találhatóak.

Fegyelmi Bizottság

Feladata a Szövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárások lefolytatása. Az eseti jelleggel felálló testület tagjait az Elnökség választja meg, az eljárásra pedig határozatban bízza meg a Bizottságot.

Országos Központ

Az Országos Központ irányítja a szövetség munkáját, koordinál az Elnökség, a Választmány és a bizottságok között.

Igazgató

Az Országos Központ vezetője, aki a Szövetség operatív irányításáért felelős. Az Elnökség nevezi ki, nem választott tisztségviselő.

Szakmai igazgatóság

Az MTSZ természetjáró szakmai feladatainak elvégzése az Alapszabály szerint.

Marketingkommunikációs igazgatóság

Az MTSZ feladatai közé tartozik a kulturált természetjárás népszerűsítése minden korosztály számára.

Gazdasági igazgatóság

A közhasznú MTSZ működésének teljeskörű gazdasági, jogi feladatainak ellátása.

Szakmai bizottságok

Kéktúra Bizottság

A Kéktúra Bizottság tagjai az Országos Kékkörrel (Országos Kéktúra, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, Alföldi Kéktúra, Gyermekkéktúra) kapcsolatos feladatokat látják el, valamint ezeket koordinálják.

Turistaút Szakbizottság

A bizottság feladatköre a turistaútvonalak hálózatához, az útjelzési rendszerhez, az útjelzési tevékenységhez és mindezek szabályozásához kapcsolódó szakmai javaslatok és állásfoglalások kialakítása.

Oktatási Bizottság

Az Oktatási Bizottság gondoskodik arról, hogy a gyalogos természetjáráshoz kapcsolódó képzések - mint pl. a gyalogos túravezetői, útjelző-vezetői - a jogszabályi előírásoknak és a kor igényeinek megfelelő keretek között valósuljanak meg.

Minősítési Bizottság

A Minősítési Bizottság feladata az egységes teljesítményrendszer biztosítása. A természetjáró minősítések közül az Érdemes és a Kiváló fokozatokat kezeli. A minősítés célja a rendszeres természetjáró tevékenység elismerése, illetve motiválás a természetjárásban való folyamatos részvételre.

Versenybizottság

A Versenybizottság feladatai közé tartozik a gyalogos természetjáró tájékozódási túraversenyek országos szintű összefogása. A bizottság feladata továbbá a túraversenyzés szabályzatának kidolgozása, az országos bajnoksághoz kapcsolódó versenybírói rendszer működtetése, ahogy a versenybírók képesítése is.

Aranyjelvényes Túravezetők Klubja

Az 1978-ban alapított klub tagságát azok az aranyjelvényes túravezetők alkotják, akik önkéntesen vállalják a klubéletet és az azzal járó feladatokat. A klub legfőbb célja, elsődleges feladata a természetjárás ügyének szolgálata.