Nemzetközi tevékenységeink

A Magyar Természetjáró Szövetség 1986 óta tagja az Európai Gyalogtúrázók Szövetségének (ERA), amely 35 európai ország 66 gyalogos szervezetét tömörítő ernyőszervezet. Az ERA tagszervezetein keresztül összesen több mint 3 millió egyéni természetjárót ér el és képvisel.

Az Európai Gyalogtúrázók Szövetsége és a Magyar Természetjáró Szövetség kapcsolata

Az első világháborút követő békeidőkben az európai államok újra elkezdtek közeledni egymáshoz, ami nemcsak az ipar és a kereskedelem, hanem a turizmus területén is előremutató folyamatokat indított el. 1931-ben a Magyar Turista Szövetség által szervezett Nemzetközi Turista Alpin Kongresszuson deklarálták, hogy igény mutatkozik egy, a nemzetközi hegymászó turizmus fejlesztését elősegítő szervezet létrehozására. A gondolatot tett követte: egy évvel később Svájcban megalakult az UIAA, vagyis az Alpinista Egyesületek Nemzetközi Uniója.

Ennek mintájára 1969. október 19-én, Raichbergben a németországi, svájci, luxemburgi, belga és franciaországi természetjáró szervezetek életre hívták az Európai Gyalogtúrázók Szövetségét (angolul European Ramblers’ Association, ERA), amelynek 1971-ben még csak hat tagja volt, napjainkban viszont már 34 országot tömörít.

A szövetség első elnöke, Dr. Georg Fahrbach gondolatainál nem is lehetne pontosabban összefoglalni a nemzetközi szervezet hitvallását. „Nekünk, túrázóknak, akiknek a természet és a táj sem az országhatárokon, sem a kontinensek peremén nem ér véget, őszintén kell hinnünk abban, hogy nemzetiségtől, fajtól, bőrszíntől, vallástól és politikai meggyőződéstől függetlenül minden ember egyenrangú.”

1969-ben, az akkorra már kettészakadt Európában különösen fontos és nehéz küldetésnek bizonyult az egység megteremtése és az összetartozás eszméjének hirdetése a szocialista keleti és a demokratikus nyugati országok között. A lehetetlennek tűnő helyzet megoldása épp Magyarország kezében volt.

Magyarország és az ERA

1982-ben kezdődtek a hazánk csatlakozását megelőző tárgyalások Kőszegen, amelyeken a Magyar Természetbarát Szövetség képviseletében Thuróczy Lajos titkár (haláláig a mai MTSZ tiszteletbeli elnöke) és a Kéktúra Bizottság képviselői, az ERA részéről pedig a nemzetközi turistautak kialakításáért felelős elnökségi tagok vettek részt. Közel négy évig tartottak az együttműködési feltételek kialakításáról folytatott egyeztetések – 1985-ben a rattersdorfi-kőszegi határon keresztül ezeknek köszönhetően nyitották meg az E4-es útvonalat Magyarország felé. Az akkori politikai vezetés engedélyével 1986-ban Magyarország hivatalosan is csatlakozott a nemzetközi szervezethez.

Ezzel egy rendkívül gyümölcsöző együttműködés vette kezdetét a magyarországi és az európai természetjáró szervezetek között. Hazánk kétszer vállalta a szövetség éves közgyűlésének megszervezését és lebonyolítását, ezekre 1990-ben Dobogókőn, 2006-ban pedig Budapesten került sor. Az elsőnek nem titkolt célja volt, hogy a nyugat számára elérhetetlennek tűnő szocialista országok is csatlakozzanak a nemzetközi munkához. A Magyar Természetbarát Szövetség invitálására Dobogókőn megjelentek a keleti blokk tagállamai, majd pár éven belül már kivétel nélkül mind ott szerepeltek az ERA tagjai között is. Az ERA 1991-ben, Spanyolországban tartott közgyűlésén elnökségi tagnak választották Thuróczy Lajost, aki 12 évig töltötte be ezt a tisztséget.

Az ERA tevékenysége

Az Európai Gyalogtúrázók Szövetsége az egység eszméje mellett a tagországokon átívelő, hosszútávú gyalogos turistautak kialakítását tűzte zászlajára, szimbolikusan ezzel is a határok felszámolását és a társadalmi egyenjogúságot képviselve. Így jött létre 12 olyan útvonal, amelyek egyes szakaszai már léteztek a tagállamokon belül, az egymáshoz kapcsoltak összetartozását pedig az E betű és egy szám jelezte.

Magyarországon is átvezet több E jelzésű, nemzetközi hosszútávú útvonal. Napjainkban az egyik legnépszerűbb és legismertebb az E4-es: ez Spanyolországból indulva Franciaországon, Németországon és Ausztrián át Kőszegnél lép be hazánkba, majd onnan egyszerűen az Országos Kéktúra Sátoraljaújhelyig tartó szakaszával fonódik össze. Itt rácsatlakozik az Alföldi Kéktúra Mindszentig kanyargó útvonalára, és végül Röszkénél hagyja el az országot Szerbia felé. Ennél jóval rövidebb szakaszon érinti Magyarországot a Portugáliát és Szerbiát összekötő, Szlovénia felől érkező E7-es, amely Dávidházától a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán vezet, majd az Alföldi Kéktúra mentén, Ásotthalom után Bácsszőlős felé folytatódik Szabadkára. A Spanyolország és Románia között húzódó E3-as nemzetközi turistaút pedig Szlovákia felől tér át hazánkba, Sátoraljaújhelytől az Alföldi Kéktúra nyomvonalát követi, érinti Nyírbátort és Létavértest, aztán továbbvezet Nagyvárad felé.

  • Az ERA az 1990-es évektől az éves közgyűlések mellett rendszeresen szervez szakmai jellegű eseményeket többek között a jelzésfestés, útvonalfejlesztés témájában, amelyek a közös munkát hivatottak erősíteni, fejleszteni.
  • Az ERA tagsága létrehozott egy adományok fogadására jogosult alapítványt, amely a szövetség feladatainak megvalósítását pénzügyileg is segíti. Ennek a vezetése a fórum és a tanács tagjaiból áll. Előbbi azon személyek vagy szervezetek összessége, akik legalább 3000 EUR, utóbbi pedig azoké az ERA elnöksége által kinevezett személyeké, akik legalább 6000 EUR adománnyal támogatták a szövetséget. Az ERA tagjainak adományaiból, illetve más szervezetek támogatásaiból befolyt összegeket a gyalogos utak fenntartására, a környezet és az európai kulturális örökség védelmére fordítják.
  • 5 évente megrendezi az EURORANDO programsorozatot.
  • Az ERA kezeli az Európa Kiváló Turistaútja (Leaving Quality Trail-LQT) című pályázatot.
  • Egy túravezető képzési program keretében az ERA túravezetői igazolványt biztosít a tagegyesületei által kiképzett túravezetőknek (Walk Leader).