Kitüntetések

A Magyar Természetjáró Szövetség által évente adományozott kitüntetések átadására minden évben a hagyományosan ősszel megrendezett Természetjárók Napja központi ünnepségén kerül sor.

Az alább felsorolt kitüntetéseket csak a MTSZ valamely tagszervezetében érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek nyerhetik el. A kitüntetésekre az MTSZ tagszervezetek tehetnek javaslatot, amelyeket minden év január 1-től április 30-ig kell beküldeni az MTSZ központjába.

Az évente ad hoc jelleggel felálló Kitüntetési és Minősítési Szakbizottság június 15-ig hozza meg döntését, és azt írásban továbbítja az MTSZ Elnökségének, amely a döntés eredményéről írásban értesíti a felterjesztőket. Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethető ki, és egy személy csak egy kitüntetésre javasolható.

Adományozható kitüntetések:

  • Természetjárás fejlesztéséért érdemérem “ARANY” fokozat
  • Természetjárás fejlesztéséért érdemérem “EZÜST” fokozat
  • Dr. TÉRY ÖDÖN Emlékérem
  • Dr. THIRRING GUSZTÁV Emlékérem
  • CZÁRÁN GYULA Emlékérem
  • GÁBOR IGNÁC Emlékérem
  • Dr. PÁPA MIKLÓS Emlékérem

Aranyjelvényes túravezető minősítés

A MTSZ azon túravezetői kaphatják meg, akik kiemelkedően magas színvonalú és sokoldalú túravezetői tevékenységükkel követendő példaként állíthatók a magyar természetjáró közösség túravezetői elé. Az Aranyjelvényes Túravezető minősítést csak a MTSZ valamely tagszervezetében érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek nyerhetik el, a minősítési fokozat egyéni pályázat útján nyerhető el.

Tagszervezeteknek adományozható kitüntetések

A tagszervezeti kitüntetésekre a megyei szövetségek és a budapesti szövetség tehetnek javaslatot. Adományozható kitüntetések:

  • Jubileumi Emlékplakett
  • Természetjáró Emlékérem

A Magyar Természetjárásért Emlékplakett

Azon szervezetek és természetes személyek kaphatják meg, amelyek/akik nem tagjai a Magyar Természetjáró Szövetségnek, de tevékenységükkel elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar természetjáró mozgalom fejlesztésében. A felterjesztések beérkezési határideje minden év április 30. Az évente legfeljebb 1 db kitüntetésre MTSZ tagszervezetek tehetnek javaslatot.