Tisztségviselők

Az MTSZ érvényben lévő Alapszabálya szerint vezető tisztségviselő az Elnök, továbbá tisztségviselő az Elnökhelyettes, akik feladataikat társadalmi megbízatásban látják el.

Ellenőrző Testület

A Szövetség felügyelő szerve a háromtagú Ellenőrző Testület. A tagok munkájukat társadalmi megbízatásban látják el, az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. Az Ellenőrző Testületről az Alapszabály X. fejezetének 25. és 26. paragrafusa és a XI. fejezet 27. és 28. paragrafusa rendelkezik.

Szabó Imre
Dul Zita
Gyökeres Zoltán

Elnökség

A Választmány két ülése között a Szövetséget a kilenc tagú Elnökség irányítja. Az Elnökség tagjait a Választmány négy évre választja meg, a tagok munkájukat társadalmi megbízatásban végzik. Az Elnökség működéséről az Alapszabály VII. fejezetének 20. és 21. paragrafusa, a VIII. fejezet 22. és 23. paragrafusa, valamint a XI. fejezet 27. és 28. paragrafusa rendelkezik.

Garancsi István
elnök
Dr. Seregi János
Alelnök
Csiba Ágoston
Elnökségi tag
Fáber-Karacs Viktória
Elnökségi tag
Klenczner István
Elnökségi tag
Nagy Zoltán Péter
Elnökségi tag
Pálmai Vencel
Elnökségi tag
Ripszám István
Elnökségi tag
Dr. Rosztóczy András
Elnökségi tag