45 éve alakult meg az Aranyjelvényes Túravezetők Klubja

2023. szeptember 6.

45 éve alakult meg az Aranyjelvényes Túravezetők Klubja

Az évforduló alkalmából ünnepi összejövetelt tartottak a klubtagok, amelyen felidézték a klub majd fél évszázados történetét.

Az 1978-ban alapított klub legfőbb célja, elsődleges feladata a természetjárás ügyének szolgálata. Tagságát azok az aranyjelvényes túravezetők alkotják, akik önkéntesen vállalják a klubéletet, és az azzal járó feladatokat. Az augusztus végén tartott megemlékezésen több mint 20 klubtag jelent meg, a Magyar Természetjáró Szövetséget Tassy Márk igazgató és Stramszky Judit szakmai igazgató képviselte.

Jancsó Ottó klubelnök és Lehoczki Márta klubtitkár ismertették a klub eddigi történetét, a klubtagok pedig az eltelt évtizedek számukra legemlékezetesebb eseményeiről beszélgettek kötetlenül.

Lehoczki Márta beszédében külön megemlékezett Thuróczy Lajosról, az MTSZ egykori tiszteletbeli elnökéről. Szavai szerint volt klubtársuk az MTSZ és a Klub közötti kapcsolattartásban a Klub megalakulásától kezdve, élete végéig igen aktívan közreműködött. Az ő szerkesztésében jelent meg 2008-ban a Klub fennállásának 30. évfordulójára az ATK három évtizedes működését bemutató komplex kiadvány is.

Az ATK elnöksége, tagsága az 1978. évi megalakulás óta mindig súlyponti kérdésnek tekintette az évfordulós találkozásokkal egybekötött ünnepi megemlékezéseket. Így az elsőt a 15. évben tartották, a következőt a 20., majd a 30., és végül a 45. évben, a mai napon – idézte fel. Az éves programok között népszerűek voltak a többnapos vándorgyűlések. Az első, 3 napos bükki vándorgyűlésre 1979-ben, a Csanyik-völgyben került sor. Ez követően 1991-ig minden évben egy alkalommal került sor vándorgyűlésre, többek közt a tatai és a dunavarsányi edzőtáborban, Mátraházán, Csillebércen vagy Zánkán. A klubtagok ilyenkor színvonalas, gondolatébresztő szakmai előadásokon (többek között természetvédelem, geológia, ifjúsági természetjártás, túravezető képzés témákban) és gyalogtúrákon vettek részt.

Az Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának rövid története

1967-től kezdődően adományozta a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) a felsőfokú túravezetői címet, és az ezzel járó aranyjelvényt azoknak, akiket az egyes területi szövetségek erre méltónak találtak. A következő években az aranyjelvényes túravezetői címet elnyertek száma egyre növekedett, így a szövetség - elismerve az aranyjelvényes túravezetőkben rejlő tudást, tapasztalatot és elkötelezettséget -, 11 év múltán már több mint 100 aranyjelvényes túravezető részvételével megalakította az Aranyjelvényes Túravezetők Klubját.

A klub megalakításának célját egyúttal az is vezérelte, hogy az aranyjelvényes túravezetőket összefogja, ismeretük hasznosuljon, és ezáltal is szolgálják a szövetség munkáját, illetve a természetjárás ügyét. Kezdettől fogva a klubtagság önkéntes alapon történt, amely így is több mint 300 főre gyarapodott az 1970-es évekre. Az ATK életében, rangjának növekedésében jelentős előrelépést jelentett, amikor megszűnt az aranyjelvényes túravezetői cím adományozhatósága, s a cím elnyerésének feltételeit pályázatban rögzítették.

A klub tagsága demokratikusan választja meg vezetőségét, amely egy elnökből, egy elnökhelyettesből és főtitkárból áll össze. Az ATK első, 9 tagú vezetőségének élén Dr. Szalay József elnök 11 éven át irányította a klubéletet. Őt követte 1989-ben Cselényi Vilmos ügyvezetőként 9 tagú elnökséggel. 1999-ben a klubtagok Horváth Zoltánt választották elnöknek, Dr. Tóth Józsefet elnökhelyettesnek és Ilyés Máriát klubtitkárnak. Az elnökség 14 évig irányította a Klubot.

Az évek teltek, múltak, a Klub vezetői és titkári helye is megüresedett, így Thuróczy Lajos 2014-ben kezdeményezte 108 aktív aranyjelvényes túravezető megkeresését azzal a céllal, hogy a Klub megfogyatkozott taglétszámát feltöltse. Sajnos csak igen kevesen, 35-en töltötték ki a klubtagságot megújító nyilatkozatot.

Aranyjelvényes túravezető minősítés

A MTSZ azon túravezetői kaphatják meg, akik kiemelkedően magas színvonalú és sokoldalú túravezetői tevékenységükkel követendő példaként állíthatók a magyar természetjáró közösség túravezetői elé. Az Aranyjelvényes Túravezető minősítést csak a MTSZ valamely tagszervezetében érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek nyerhetik el, a minősítési fokozat egyéni pályázat útján nyerhető el.

A Klub helyzete ma

2014. március 8-án újabb vezetőségválasztásra került sor. A jelenlévők (36 fő), Jancsó Ottót választották klubelnöknek, helyettesének Prohászka Ervint, és klubtitkárnak Lehoczki Mártát. Az aranyjelvényes túravezetői pályázatok elbírálást a klub tagjai közül megválasztott háromtagú, illetve Thuróczy Lajos elhunytát követően jelenleg kéttagú Bizottság végzi. Kedvező elbírálásban 9 fő részesült. Az aranyjelvényes túravezetői cím elnyerését követően valamennyien a Klubba is beléptek.

A Klub jelenlegi létszáma 43 fő, az átlagos életkor 75 év, a legfiatalabb klubtag 43, a legidősebb tag pedig 92 éves.

Köszönjük Lehoczki Márta klubtitkárnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta beszédét!