Tagszervezeti meghívó MTSZ választmányi ülésre

2023. április 4.

Tagszervezeti meghívó MTSZ választmányi ülésre

A Magyar Természetjáró Szövetség idén május 20-án tartja éves választmányi ülését.

A Magyar Természetjáró Szövetség 2023. május 20-án (szombaton) 10:30 órától tartja választmányi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabálynak megfelelően 1 órával később ugyanezzel a napirenddel tartunk választmányi ülést. A megismételt választmányi ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt választmányi ülés helyszíne megegyezik a határozatképtelen választmányi ülés helyszínével.

Helyszín: OKISZ Inkubátorház, 1145 Budapest, Thököly út 58–60. I. emelet; Széchenyi terem

Napirend:

1. Szóbeli tájékoztató a Szövetség országos központjának elmúlt évi tevékenységéről

2. Alapszabály módosítása (A Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában az MTSZ sportszövetségként legyen nyilvántartásba véve, ezért szükséges a Szövetség Alapszabályban rögzített céljának módosítása.)

3. Az Ellenőrző Testület beszámolója

4. A Szövetség 2022. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

5. A Szövetség 2023. évi költségvetési tervének elfogadása

6. Egyebek

Mandátumvizsgálat: 9:00–10:30 óra között.

A választmányi ülés jellege küldöttgyűlés. A választmányi ülésen szavazati joggal csak az a küldött vehet részt, aki legkésőbb a mandátumvizsgálatnál leadja megbízólevelét, és szavazásra jogosító szavazólapot kapott.

Minden tagszervezetet 1 mandátum illet meg, azokat a tagszervezetek, amelyek több, mint 100 természetes személy taggal rendelkeznek, 2 mandátum illet meg.

Tisztelettel, az elnökség nevében:

Tassy Márk
Igazgató