Aranyjelvényes Túravezetők Klubja

Az 1978-ban alapított klub tagságát azok az aranyjelvényes túravezetők alkotják, akik önkéntesen vállalják a klubéletet, és az azzal járó feladatokat. A klub legfőbb célja, elsődleges feladata a természetjárás ügyének szolgálata.

Bemutatkozik az Aranyjelvényes Túravezetők Klubja (ATK)

1967-ben a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) Elnökségét a Magyar Testnevelési és Sportszövetség 6/464. sz. határozata arra sarkallta, hogy a rendeletet a természetjárásra vonatkoztatva alkalmazza, felsőfokú túravezetői címet, és ezzel járó aranyjelvényt adományozzon azoknak, akiket az egyes területi szövetségek erre méltónak találnak. Az MTSZ Elnöksége elhatározta, hogy életre hívja az aranyjelvényes túravezetői címet, mint kitüntetést, annak megpályázhatóságát adományozás útján.

Az aranyjelvényes túravezetői címet elnyertek száma növekedésnek indult. A szövetség tudva az aranyjelvényes túravezetőkben rejlő tudást, tapasztalatot és elkötelezettséget 11 év múltán 1978-ban már több mint 100 aranyjelvényes túravezető részvételével megalakította az Aranyjelvényes Túravezetők Klubját. A klub megalakításának célját egyúttal az vezérelte, hogy az aranyjelvényes túravezetőket összefogja, ismeretük hasznosuljon, azzal szolgálják a szövetség munkáját, illetve a természetjárás ügyét. Kezdettől fogva a klubtagság önkéntes alapon történt, s így is az 1970-es évekre több mint 300 főre gyarapodott, státuszában az SZMSZ a klubot a szakmai bizottságok közé sorolta.

Az ATK életében, rangjának növekedésében jelentős előrelépést jelentett, amikor megszűnt az aranyjelvényes túravezetői cím adományozhatósága, s a cím elnyerésének feltételei pályázatban rögzítettek lettek, úgy mint:

 • az ezüstjelvényes túravezetői képesítés megléte,
 • a pályázó aktivitásának igazolása 3 év túravezetéseinek tükrében,
 • valamelyike a legalább 10 éven át tartó rendezvény szervezői tevékenységének vagy szakbizottsági részvételének,
 • és valamelyike a legalább 10 éven át tartó oktatói, szakirodalmi vagy utánpótlás nevelési tevékenységének.

Az Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának működése, tevékenysége

Az ATK tagságát azok az aranyjelvényes túravezetők alkotják, akik önkéntesen vállalják a klubéletet, a belépésüket követően regisztrálásra kerülnek és megkapják a klub jelvényét. A klub tagsága demokratikusan választja meg vezetőségét, amely egy fő elnökből, egy fő elnökhelyettesből és egy fő titkárból áll össze. Az ily keretek közt működő klub legfőbb célja, elsődleges feladata a természetjárás ügyének szolgálata.

A klub működésének legfontosabb tevékenységei:

 • A klub vezetése regisztrálja tagságát, eseményeire kiértesíti, meghívja őket.
 • Rendszeres elnökségi ülésein a mozgalommal összefüggő minden meglévő vagy épp aktuális témát, tevékenységet megtárgyal, megvitat, észrevételezi, javítási javaslatot tesz, ezeket „Emlékeztetőben” rögzíti.
 • Az „Emlékeztetőket” teríti az MTSZ vezetősége, illetve tagsága felé, kiváltképp a távolabb lakó sporttársaknak, akik akadályozva vannak az elnökségi ülések látogatásában.
 • Elbírálja az aranyjelvényes túravezetői pályázatokat, értékelését felterjeszti az MTSZ Elnökségének.
 • Ismeretterjesztő kirándulásokat hirdet és tart. A kirándulások általában nyíltak a klubtagok ismerősei (családtagok, spottársak) részére.
 • Rendszeres évzáró összejövetelein értékeli az elvégzett munkát, előrevetíti az előtte álló év feladatait, programját.
 • A Természetjáró Turista Magazinban hírt ad magáról a klubélet eseményeiről, kiváltképp azokról, amik egyúttal hasznos túrajavaslatok is.

A klub 2023-ban 45 főből áll, az átlagéletkor 75 év.

Összeállította: Jancsó Ottó ATK klubelnök